Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:
I/O Control Finland Oy
Y-tunnus 2472925-0
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuukka Nevalainen, toimitusjohtaja
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: toimisto@iocontrol.fi
3. Laajuus ja tarkoitus
Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu asiakkaillemme ja potentiaalisille
asiakkaillemme sekä verkkosivujen käyttäjillemme.
4. Rekisterin nimi
I/O Control Finland Oy asiakas- ja markkinointirekisteri
5. Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi
Vastaanotamme yhteydenottolomakkeilla henkilötietoja. Näitä tietoja ovat
esim. nimi, yritys, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Pidämme
asiakkaistamme rekisteriä. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan
asiakkaalta mm. Asiakkaan lähettämistä viesteistä, puhelimitse,
sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, tapaamisista ja
muista tilanteista, joissa asiakas tietoa luovuttaa.
Me kunnioitamme tietosuojaasi ja käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
6. Tietojen käyttötarkoitus
Tietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa:
· asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta.
· asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen.
Emme käytä tietojasi automatisoituun markkinointiin, automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.
7. Kenelle jaamme tietosi
Käytämme verkkopalvelussa kolmannen osapuolen analytiikkapalveluita
verkkopalvelun käytön analysointiin. Analytiikkapalveluihin ei viedä
henkilötietoja tai tietoja, joilla yksittäisen vierailijan pystyisi tunnistamaan.
8. Tietojen suojaus
Fyysinen materiaali säilytetään lukittavassa tilassa. Digitaalinen tieto on
asianmukaisilla tietoturvamenetelmillä suojattu. Tietoihin pääsy on
ainoastaan sellaisilla I/O Control Finland Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät sitä
edellyttävät.
9. Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston tekstit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi
videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön
avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen
osapuolen sivustolla.
Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa
kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi
upotetun sisällön kanssa.
10. Tietojen säilytys
I/O Control Finland Oy säilyttää tietojasi vain sen ajan, joka on tarpeellista sen
tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty ja asiakkuuden
hoitamiseksi, kirjanpitosyistä tai lain muutoin edellyttämän ajan.
11. Oikeutesi tietojen suhteen
Sinulla on oikeus saada nähtäväksi rekistereissämme olevat tietosi, pyytää
virheellisiin tietoihin oikaisua tai pyytää kaikkien tallennettujen tietojesi
poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka
meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä
syistä.
Tietopyynnön vahvistamisen jälkeen saat tietosi digitaalisesti luettavassa
muodossa kuukauden kuluessa.
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
I/O Control Finland Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeudenmuuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. I/O Control Finland Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.