Rakennusautomaatio urakointi

Rakennusautomaatiojärjestelmä

Rakennusautomaatio urakointi

Rakennusautomaatiojärjestelmän urakointiin liittyy nykyään lähes kaikkeen rakentamiseen, saneeraukseen ja kiinteistön tilamuutoksiin.

Rakennusautomaatiojärjestelmä on ohjelmoitava sähköinen järjestelmä, jonka tehtävä on huolehtia kiinteistön sisäilmaolosuhteista, ohjaamalla talotekniikan toimintaa, kuten lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä.

Lisäksi automaatiojärjestelmään on mahdollista liittää muun muassa erilaisia mittauksia energian kulutuksesta, ohjata valaistusta ja seurata kaikkia toimintoja, sekä rakennusautomaation hälytyksiä erityisestä valvomo-ohjelmistosta.

Rakennusautomaatio urakointi toteutetaan ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaan, joten automaatiosuunnittelijan rooli on merkittävä.

Rakennusautomaatio urakointi nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään

Rakennusautomaatiomuutosten tekeminen  nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään on hieman erityyppistä, verrattuna uuden automaatiojärjestelmän asennukseen.

Suositeltavaa olisi suorittaa nykyiseen järjestelmään rakennusautomaatiohuolto ja/tai tilata rakennusautomaatioasiantuntija tutkimaan ja korjaamaan tiedossa olevat viat nykyisestä automaatiojärjestelmästä, ennen uusia lisäyksiä nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennusautomaatiojärjestelmä ja toimintakokeet

Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee huolellisesti tarkistaa ohjelmoinnin ja käyttöönoton jälkeen, ensin rakennusautomaatiourakoitsijan toimesta itselle luovutustestauksella ja lopuksi toimintakokeessa, jossa mukana on ulkopuolinen tarkastaja.  

Rakennusautomaatiojärjestelmän ulkopuolisen tarkastajan olisi hyvä olla rakennusautomaatiojärjestelmien asiantuntija, silloin toimintakokeessa saadaan hiottua vielä tarkemmin eri toiminnot vastaamaan asiakkaan tarpeita ja rakennusautomaatiourakoitsija saa myös toisen valveutuneen hyväksynnän työlleen.

Tieto automaatiojärjestelmän merkistä on tärkeä tieto. Tarvittaessa osaamme pyytää yhteystyökupaaneitamme auttamaan, jos itsellämme ei ole kyseessä olevaan järjestelmään työkaluohjelmaa.
Mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen kuvaus tarjouspyynnön kohteenä olevasta työstä.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Tarjouspyynnön liitteet Max 2MB/liite ja Max 5 liitettä.