Rakennusautomaation vikailmoitus

KIINTEISTÖAUTOMAATION VIKAILMOITUS ERITTÄIN KIIREELISENÄ TILAUKSENA

I/O Control Finland Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden varmistaa nopea reagointi rakennusautomaation vikatilanteissa pikaisesti käsiteltävällä rakennusautomaation vikailmoituksella. Kutsumme palvelua nimellä ohituskaista, joka tarkoittaa sitä, että pyynnöstä keskeytämme käynnissä olevan vähemmän kiireellisen työn ja tulemme viipymättä avuksi.

Palvelun hinta on 200 € alv 0 %, jolla katetaan kulut keskeytyneen työn uudelleen aloituksesta sekä matkat uudelleen keskeytettyyn kohteeseen. Maksua ei veloiteta koskaan tarpeettomasti. Jos automaatioasiantuntija on vapaana, hoidetaan työ normaali veloituksella kiireellisessäkin tapauksessa.

RAKENNUSAUTOMAATIOHUOLTO VÄHENTÄÄ VIKATILANTEIDEN MÄÄRÄÄ

Rakennusautomaatio on tärkeässä osassa kiinteistön taloteknisten laitteistojen toimintaa ja joka lisääntyy entisestään kiihtyvällä vauhdilla. Huoltohenkilöstöllä ja isännöinnin vastuulla olevien kiinteistöjen ylläpito osaltaan helpottuu automatisoinnin ansiosta, mikäli laitteisto on laadukkaasti ja huolella asennettu, sekä testattu käyttöönotossa.

Rakennusautomaatioasiantuntijan suorittama järjestelmällinen rakennusautomaatiohuolto vähentää laitevikojen määrää ja pitää talotekniikan laitteistoa kunnossa. Huolellinen automaatiojärjestelmän huoltokierros paljastaa orastavia vikoja ja varmistaa talotekniikan toimintaa pitkällä tähtäimellä.

RAKENNUSAUTOMAATION VIKATILANNE ON USEIN RISKI SUUREMMILLE VAHINGOILLE

Rakennusautomaatioasiantuntija saatetaan tarvita paikalle hyvinkin nopeasti, priorisoimmekin kiinteistöautomaatiokorjaukset tärkeimpiin tehtäviimme asiakaspalvelussa. Kiinteistöautomaation vikailmoitus käsitellään aina heti ja tarvittavat toimenpiteet aloitetaan kulloisenkin tilanteen vaatimalla prioriteetilla. Häiriötilanteet monimutkaisissa järjestelmissä vaativat erikoisosaamista ja ilman luotettavaa toimijaa yhteistyökumppanina voi avun saaminen kestää sietämättömän pitkiä aikoja.

Rakennusautomaatioasiantuntijan saaminen paikalle nopeasti ja ensituen saaminen puhelimitse kuuluu normaaliin asiakaspalveluun I/O Control Finlandin Oy:n jokapäiväisessä toiminnassa. Priorisoimme vikaantuneiden rakennusautomaatiolaitteiden aiheuttamien häiriöiden korjauksen aina korkealle. 

Meidät tavoittaa numerosta 010 3193 300, soitto kiertää koko henkilöstömme järjestyksessä läpi, joten meidän tavoittaa tarpeen tullen luotettavasti.

KIINTEISTÖAUTOMAATION VIKAILMOITUSLOMAKE

Laskutustiedot tarvitaan ensimmäisellä ilmoituskerralla. Jos laskutustietoja ei ole, vikailmoitus ei etene. Pyydämme laskutustiedot ennen vikailmoituksen kirjaamista tuotantoon.
Huoltomies tai muu yhteystieo sisäänpääsyyn. Nimi ja puhelin numero
Erittäin kiireellisten tilausten nopeuttamiseksi on suositeltavaa myös soittaa meille.
Tieto automaatiojärjestelmän merkistä on tärkeä tieto. Tarvittaessa osaamme pyytää yhteystyökupaaneitamme auttamaan, jos itsellämme ei ole kyseessä olevaan järjestelmään työkaluohjelmaa.
Kuvaa vikaa mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti, se auttaa ennen lähtöä diagnoosin tekemisessä ja osaamme paremmin varautua tehtävään. Myös valokuvat vikaantuneesta laitteesta on hyödyksi.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Valokuvia rikkinäisestä laitteesta tai mahdollinen ohjelmisto varmuuskopio. Tai muu vikaa liittyvä tiedosto. Max 2MB/liite ja Max 5 liitettä.

Rakennusautomaatioasiantuntija on tärkeä yhteyshenkilö huoltomiehelle ja isännöinnille lähes kaikissa kiinteistön lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien ohjaukseen liittyvissä häiriötilanteissa.

rakennusautomaatio_vikailmoitus