Rakennusautomaatiohuolto

AUTOMAATIOHUOLTO TARJOUSPYYNTÖLOMAKE 

Tähän lista laitteista, joita ei yllä mainittu ja muut esille otettavat asiat.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Tarjouspyynnön liitteet Max 2MB/liite ja Max 5 liitettä.

Rakennusautomaatiohuolto tai kiinteistöautomaatiohuolto, kumpaa termiä käyttääkin, antaa selkeän kuvan kiinteistön talotekniikan automaation toimivuudesta ja kattavan raportin eri talotekniikan laitteiden toiminnasta.

KIINTEISTÖAUTOMAATIOHUOLTO PIDENTÄÄ RAKENNUKSEN ELINKAARTA 

Rakennusautomaation toimintojen säännöllinen testaaminen pidentää kiinteistön elinkaarta ja ehkäisee mahdollisia taloudellisia vahinkoja häiriötilanteiden yhteydessä.

 

AUTOMAATIOHUOLTO SÄÄSTÄÄ KIINTEISTÖN ENERGIAKUSTANNUKSIA

 
Rakennusautomaatiohuolto suoritetaan valvomosta, lämmönjakolaitteston tai ilmanvaihtokojeen luona. Etäyhteyden avulla seurataan ja ohjataan huollettavana olevan laitteiston toimintoja ja tehdään toimintakokeita.
 
Esimerkiksi kiinteistöautomaatiotoimilaitteen virheellinen toiminta saattaa johtaa venttiilin läpivirtaukseen lämmityspiirissä, jolloin lämpöä menee verkostoon, vaikka venttiili olisi ohjauksen mukaan kiinni. Ilman huolellista huoltokierrosta tällaista ei välttämättä havaita ja energiaa menee hukkaan valtavasti, varsinkin jos rakennusautomaatio ohjaa myös jäähdytystä, joka puolestaan kompensoi lämmityksen läpivirtausta jäähdyttämällä tiloja.

RAKENNUSAUTOMAATIOHUOLTO KUN VIKOJA ON ENTUUDESTAAN TIEDOSSA

Automaatiohuoltoa ennen, kannattaa korjata selvästi tiedossa olevat viat kuntoon. Valmiiksi viallisen laitteiston käyntiprosessi ei välttämättä ole päällä ja silloin huoltoa ei voi tehdä täysimääräisesti, vaan huoltoraporttiin kirjataan olemassa olevat viat ja ja varsinaisen prosessin testaaminen jää tekemättä, kunnes viat on korjattu. Kiinteistöautomaatio häiriöilmoituksen voit tehdä vikailmoituslomakkeella, soittaa numeroomme 010 3193 300 tai lähettää meille sähköpostia osoitteeseen tilaukset@iocontrol.fi

RAKENNUSAUTOMAATIOHUOLTO

Kiinteistöautomaatiohuolto tehdään fyysisesti laitteiston luona, ja tehdään havaintoja automaatiolaitteiston toiminnasta.

RAKENNUSAUTOMAATIOHUOLLON JÄLKEISET TOIMENPITEET

Kiinteistöautomaation huoltoraportti sisältää kattavan laitelistauksen ja selvityksen laitteiston nykytilasta. Automaatiohuoltoraportin lisäksi annamme tarjouksen epäkohtien kuntoon saattamiseksi. Automaatiohuollon aikana tehdyt havainnot listataan erikseen kiireellisyyden perusteella ja otamme myös kantaa pitkän tähtäimen suunnitelmaan (PTS) kiinteistön elinkaarta ajatellen.

KIINTEISTÖAUTOMAATIOHUOLTO JA TEKNINEN KÄYTTÖIKÄ 

Kun rakennusautomaatiojärjestelmä on selvästi huonokuntoinen tai teknisen käyttöikänsä lopussa, emme todennäköisesti enää suosittele epäkohtien korjaamista. Edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa suosittelemme laitteiston automaatiosaneerausta kokonaisuudessaan tai osittain, jos laitteiston toimintavarmuus sitä edellyttää ja se on kokonaisuuden kannalta asiakkaan edun mukaista.